Đứng riêng

Model: HakuSenzu

Photographer: Rin Popy Baka

Staff: Dau-chan

This is my first freestyle! Although i haven’t had experience before, i really want to try it all my best:X Enjoy it and have fun:X

Free style for New Year

Advertisements

Link for buying cosplay item

http://fantasysheep.taobao.com/

http://chenyecos.taobao.com/

http://cckids.taobao.com/

http://07day.taobao.com/

http://shop57068175.taobao.com/

http://cosroom.taobao.com/

http://shop33700042.taobao.com/

http://youngcos.taobao.com/

http://ghostcos.taobao.com/

http://coswig.taobao.com/

http://shop60422380.taobao.com/

http://mucos.taobao.com/

http://kenn.taobao.com/

http://item.taobao.com/item.htm?id=10635235530&

http://xiangyejia.taobao.com/

http://youngcoswig.taobao.com/

http://fsc-studio.taobao.com/

http://ywailisi.taobao.com/

http://yukicos.taobao.com/

http://coswig8.taobao.com/

http://item.taobao.com/item.htm?id=12520445917

http://item.taobao.com/item.htm?id=7760567757

http://item.taobao.com/item.htm?id=12860692155&

http://item.taobao.com/item.htm?id=12473538323&

http://item.taobao.com/item.htm?id=12766076747&

http://item.taobao.com/item.htm?id=12763280715

Kiem:

http://item.taobao.com/item.htm?id=9343335010

http://item.taobao.com/item.htm?id=6934354362

http://item.taobao.com/item.htm?id=5104877790&

http://item.taobao.com/item.htm?id=5105241282&

http://item.taobao.com/item.htm?id=4721177398&

http://item.taobao.com/item.htm?id=4916473494&

http://item.taobao.com/item.htm?id=12929264020&

http://item.taobao.com/item.htm?id=12576458277&

http://item.taobao.com/item.htm?id=12315665975&

http://item.taobao.com/item.htm?id=10176575424&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=

http://lqwsf.taobao.com/

http://m3cos.taobao.com/

link Hana kimi: http://kjfilm.net/showthread.php/1687-Fuji-TV-2007-Hanazkari-no-Kimitachi-e-%2812-12%29-Tap-Special-Vietsub

http://shuimengji.taobao.com/

http://zhisan.taobao.com/

http://huawuleizang.taobao.com/

http://dmydmy.taobao.com/

Giày Punk

http://s.taobao.com/search?q=%D1%A5+punk&keyword&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype&tracelog&sourceId=tb.index

♥ Giày Lolita

http://s.taobao.com/search?q=%D1%A5+lolita

♥ Giày bốt nam

http://s.taobao.com/search?q=%C4%D0%D1%A5&keyword&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype&tracelog&sourceId=tb.index

http://shop61228339.taobao.com/

♥ Giày bốt nữ
http://zouou.taobao.com/
http://search.taobao.com/search?q=%C5%AE%D1%A5&searcy_type=item&s_from=newHeader&source=store&ssid=s5-e&search=y
http://917shoe.taobao.com/

Ycos – Shop chuyên về

nhận may trang phục cosplay,

được đánh giá ở mức độ uy tín

rất cao so w các shop may khác

ở taobao, thường hay tặng kèm

phụ kiện đi cùng đồ. Thời gian

may tùy bộ trung bình trên

dưới 1~1,5 tháng

http://yycos.taobao.com/

Anyimei – thời gian

may đồ nhanh, đẹp và ti mỉ đã

từng có khách đặt ở shop này,

khoảng thời gian may và chờ

hàng về là đúng 1 tháng, tùy bộ

có thể sẽ lâu hơn 1 chút.

http://anyimeifashion.taobao.com/

Cosbig – Giá thành

từng bộ trung bình rẻ hơn Ycos

nhưng chất liệu vải không đẹp

bằng

http://cosbigworld.taobao.com/

1. http://www.chenxifushi.com (Đa dạng – phong phú- chất lượng)
2. http://www.mofayichu.com (Thương hiệu lớn web uy tín )
3. http://www.yiranmeifushi.com (hàng đẹp-lạ)
4. http://69shopfs.com/(hàng Nam)

Guốc:
http://pfmj.taobao.com/search.htm?spm=110239sX.3-a4tIX.6-4L_KSD&scid=387689841&scname=1tC437j6NS0xMENN&checkedRange=true&queryType=cat